Sản phẩm hợp kim đồng

Sản phẩm gia công từ Đồng

Chúng tôi gia công cho tất cả các loại hợp kim đồng như đồng đỏ (C1100), đồng thau (C3604), đồng beri (C17200)… có độ chính xác cao chất với yêu cầu chất lượng khắt khe nhất

Chúng tôi gia công cho tất cả các loại hợp kim đồng như đồng đỏ (C1100), đồng thau (C3604), đồng beri (C17200)… có độ chính xác cao chất với yêu cầu chất lượng khắt khe nhất

Sản phẩm gia công từ Đồng

Gia công Phay CNC vật liệu đồng nguyên chất và các loại hợp kim của đồng như đồng thau, đồng đen, đồng đỏ,… theo yêu cầu khách hàng. Gia công CNC hàng loạt với độ chính xác cao, sản phẩm đồng đều trong thời gian ngắn. Thiết kế, gia công và kiểm soát chất lượng theo hệ thống ISO 9001.

Gia công Phay CNC vật liệu đồng nguyên chất và các loại hợp kim của đồng như đồng thau, đồng đen, đồng đỏ,… theo yêu cầu khách hàng . Gia công CNC hàng loạt với độ chính xác cao, sản phẩm đồng đều trong thời gian ngắn. Thiết kế, gia công và kiểm soát chất lượng theo hệ thống ISO 9001.

sản phẩm vật liệu đồng

Hợp kim đồng như đồng đỏ (C1100), đồng thau (C3604), đồng beri …

Chúng tôi gia công cho tất cả các loại hợp kim đồng như đồng đỏ (C1100), đồng thau (C3604), đồng beri … có độ chính xác cao chất với yêu cầu chất lượng khắt khe nhất

Zalo
Hotline